Elektromontáží práce

& Revize

Elektromontážní práce

Provádění veškerých elektromontážních prací na zařízeních s napětím do 1000V v objektech třídy A (bez nebezpečí výbuchu) - zřizování nových elektroinstalací, rekonstrukce a opravy stávajících. Jedná se především o instalace v rodinných domcích a bytech, včetně slaboproudých rozvodů, jako dorozumívací zařízení, rozvody televize, zabezpečovací systém, počítačová síť atp. Kromě provedení elektroinstalace nabízíme pomoc při vyřízení administrativy, související s připojením objektu, navýšení stávajícího příkonu atp.Stejný rozsah prací nabízíme v objektech např.prodejen, provozovnách, dílnách, školách, úřadech, rekonstrukce bytových jader atp.Na veškeré práce zajistíme po dohodě v případě potřeby projektovou dokumentaci ve Zlíně a širokém okolí. 


PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH STAVEB: Rodinné domy:

 • p.Olivík - Velíková
 • p.Dederle - Příluk
 • p.Kulda - Mladcová
 • p.Kunovský - Jaroslavice

Komerční a jiné objekty:

 • Rekonstrukce sportovní haly SOŠ Otrokovice - Štěrkoviště
 • America Bowling Otrokovice Papučárna
 • Traťové rozvodny Telecom - Rožnov p.Radhoštěm, Horní Lideč, Lačnov, Prostřední Bečva, Janov, atď;
 • Výrobní Družstvo Horizont Brno
 • Výrobní Družstvo Horizont Jihlava
 • Rekonstrukce kuchyně pro Zvláštní školu Vizovice
 • a mnoha jiných.


Revize NN do 1000 V

REVIZE ELEKTROINSTALACÍ V OBJEKTECH tř. A - BEZ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU:

Výchozí a periodické revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2. Doporučené lhůty pravidelných revizí instalací se musí určit podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena. Pro byty a obydlí se doporučuje revizní lhůta 10let, revize se pak dál doporučuje po výměně nájemníků nebo majitelů. Možnost doložení revizní zprávy nabývá významu například při pojistném plnění a tento bod může být zapracován přímo v pojistné smouvě ve Zlíně a širokém okolí.


REVIZE HROMOSVODŮ:Výchozí a periodické revize ochrany před bleskem provedené dle ČSN EN 62305-1 až 5, periodické revize starších objektů s ochranou před bleskem, provedenou dle dříve platné ČSN 34 1390.Termíny pravidelných revizí jsou doporučeny dle stanovené ochranné úrovně - například pro běžný rodinný domek je ve většině případů doporučena lhůta pro vizuální kontrolu 1x za 2roky, celková revize pak 1x za 4.roky.REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ A SPOTŘEBIČŮ:
Revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí se v pracovně právním vztahu provádí dle ČSN 33 1600 ed.2 ve lhůtách zde stanovených.Pro elektrické spotřebiče, užívané laiky platí ČSN 33 1310 ed.2 REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍCH STROJŮ:
Revize elektrického zařízení pracovních strojů, prováděné dle ČSN EN 60204-1. Pro dříve vyrobené stroje se vztahují zejména ČSN 34 1360/66, 33 2200/86, 33 2200/89 a 60204-1/95